Dây thiếc không chì đường kính 1.2mm

   • Dây thiếc không chì đường kính 1.2mm
   • Dây thiếc không chì đường kính 1.2mm

   • Product Code: HSE02-SR34
   • Availability: In Stock
   • Price: Contact

     Description